DAGLIG LEDER TIL GEDVEDHUS

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du sammen med et engageret og dynamisk personale være med til at fortsætte en udvikling, hvor der er fokus på at leve hverdagslivet sammen med beboerne og pårørende? Så er stillngen som daglig leder af Plejecentret Gedvedhus måske noget for dig.

Gedvedhus er et plejecenter med 24 plejeboliger, heraf to gæstepladser. Stedet varetager uddannelse af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende.

Der er ca. 20 medarbejdere ansat her af to sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper eog nogle medarbejdere i fleksjob.

Gedvedhus nyder også godt af at have mange frivillige tilknyttet huset. Der er altid liv på Gedvedhus i form af mange forskellige aktiviteter.

I vores samarbejde med borgerne har vi fagligheden i højsædet, og vores samarbejde med den enkelte borger tager sit udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker i livet. Kerneopgaven er sundhedsfremme, og at den enkelte borger oplever livskvalitet med selv- og medbestemmelse i eget liv.
Vi arbejder ud fra Horsens Kommunes værdigrundlag
HELHED – RESPEKT – KVALITET – RESULTAT.

Alt hvad vi gør på Gedvedhus, handler om at understøtte borgerne, og skabe de bedste rammer for at borgerne kan leve et værdigt og aktiv liv.

Din dagligdag:

Du skal være med til at sikre et velfungerende plejecenter, med et løbende fokus på forbedringer og kompetenceudvikling af medarbejderne og det gode arbejdsmiljø, så Gedvedhus er et sted hvor alle trives. Ledelsesopgaven indebærer et fokus på at skabe et godt og udviklende samarbejde med borgerne og deres pårørende, som samlet set viser sig i ”Det gode ældre liv” i Horsens Kommune.

Vi forventer at du:

 • Har ledelseserfaring fra ældreområdet eller et område som er nært beslægtet.
 • Kan lede og udvikle i en stærk og velfungerende organisation.
 • Er fagligt stærkt funderet, og har en relevant sundhedsfaglig uddannelse.
 • Har en ledelsesmæssig efteruddannelse eller er villig til at påbegynde en.
 • Har erfaring med økonomi og budgetstyring.
 • Aktiv indgår i ledelsesarbejdet og de forskellige udviklingstiltag på tværs af Sundhed og Ældre.
 • Er tydelig, har klare holdninger til borgerens livskvalitet
 • Er orienteret imod dine medarbejdere og deres løsning af kerneopgaven, og er rollemodel i forhold hertil og den faglige udvikling.
 • Evner at anvende en jordnær, anerkendende, motiverende og synlig lederstil, så medarbejderne oplever en leder, der vil Gedvedhus, og som ikke går på kompromis med de planer og retninger, der er aftalt.
 • Er god til at skabe relationer til borgerne og deres pårørende internt i organisationen men også på tværs i Horsens Kommune.
 • Har fokus på kvalitet og udvikling af en god kultur, så du også har mod og vilje til at tage de vanskelige ledelsesopgaver, der følger med i udviklings- og forandringsprocesser.
Vi tilbyder:
 • En medarbejdergruppe der brænder for deres fag.
 • Et team af lederkollega bestående af 7 daglige ledere samt en områdeleder, hvor der er fast ledersparring og hvor der arbejdes på ”et fælles vi” på tværs af Job og Velfærd.
 • Mentorordning.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Kommunal Sundhedsordning.
 • Et spændende lederjob med mange facetter.
 • Struktureret introduktion.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vi indhenter referencer i forbindelse med ansættelsen.

For informationer om stillingen kan du kontakte områdeleder Barbara Baden på telefon 30674075.

Ansøgningsfrist er onsdag den 10. april 2024

Første ansættelsessamtale forventer vi at afholde mandag den 15. april 2024, og anden ansættelsessamtale den 18. april 2024.
Forventet tiltrædelse er den 1. juni 2024
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Horsens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Horsens Kommune, Kirkevej 5, 8751 Gedved

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001452

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet