Familien Hansens Fond giver flot donation på 100.000 kr. til forbedringer af Horsens Fjord

Foto: Horsens Kommune.
dato

Familien Hansens Fond har doneret 100.000 kr. til Ren Horsens Fjord-fonden, en ny kommunal fond oprettet for at forbedre vandkvaliteten og gavne småfisk og skaldyr i Horsens Fjord.

Donationen er et bidrag til arbejdet med at genskabe det tidligere liv under vandoverfladen i fjorden. I de seneste år har frivillige arbejdet på at lægge sten og plante ålegræs i fjorden for at skabe bedre forhold for fisk og skaldyr.

Horsens Kommune har oprettet en fond, der skal sikre finansiering til yderligere tiltag under vandoverfladen. Målet er at indsamle 3 mio. kr. årligt gennem fonden.

Borgmester Peter Sørensen takker for donationen og opfordrer borgere, virksomheder, organisationer og fonde til at bidrage til Ren Horsens Fjord-fonden.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/familienhansensfondgiverflotdonationpaa100000krtilforbedringerafhorsensfjord
Kilde: Horsens Kommune