Infomøde om Talent-idrætsklasser 2024-25

Foto: Horsens Kommune.
dato

Langmarkskolen i Horsens inviterer unge idrætstalenter og deres forældre til informationsmøde om skolens Talent-idrætsklasser den 14. november.

Mødet vil give indblik i, hvad det kræver at kombinere skole og sport på højt niveau, og hvordan forældrene kan støtte op om dette.

I skoleåret 2023/24 har Langmarkskolen 140 elever i Talent-idrætsklasserne fordelt på 7.-9. årgang. Skolen optager igen elever til disse klasser for skoleåret 2024/25.

På informationsmødet vil nuværende elever, forældre og trænere dele deres erfaringer med at balancere skole og sport.

Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen fra Horsens Kommune og skoleleder Christian Christensen vil også være til stede for at besvare spørgsmål og give yderligere information om ansøgningsproceduren.

Talent-idrætsklasserne er primært for elever, der skal starte i 7. klasse efter sommeren 2024, men elever til 8. og 9. årgang kan også optages, hvis deres sportslige niveau og indstilling til skole og sport berettiger til optagelse.

For mere information, besøg Elitesport Horsens og Langmarkskolens hjemmeside.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/infomoedeomtalent-idraetsklasser2024-25
Kilde: Horsens Kommune