Klatrevæggen blev vejen til venner og selvtillid

Foto: Horsens Kommune.
dato

På STU Horsens, en specialskole for unge med psykiske og fysiske handicap, har man fundet en unik måde at hjælpe eleverne med at finde selvtillid og venskab gennem klatring.

To medarbejdere fra skolen har etableret et samarbejde med Østjysk Klatreklub, hvilket har givet eleverne mulighed for at deltage i en sport, hvor de kan udvikle sig i deres eget tempo.

Klatring har vist sig at være en effektiv måde at forbedre elevernes sociale, kognitive og fysiske evner. Det har også givet dem et rum, hvor de kan overvinde udfordringer og fejre deres sejre sammen. En af eleverne, Lucas, har endda uddannet sig til instruktør og hjælper nu til i klubben.

Samarbejdet har ikke kun gavnet eleverne, men også klatreklubben, der har oplevet, hvor berigende inklusion kan være.

Projektet har vist, at når man arbejder sammen og anerkender hver enkelt persons potentiale, kan man skabe en kraftfuld forandring, der rækker langt ud over sportens verden.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/klatrevaeggenblevvejentilvennerogselvtillid
Kilde: Horsens Kommune