Nu indvies ny grøn daginstitution i Nørrestrand

Foto: Horsens Kommune.
dato

Naturinstitutionen Nørrestrand står færdig, og det fejres med en indvielse d. 7. juni. Her står børn og voksne klar til at indtage de nye rammer og skåle i hyldeblomstsaft.

På fredag indvies det nye dagtilbud Naturinstitutionen Nørrestrand, som er beliggende i kommunens nye bydel af samme navn. Dagtilbuddet, som kan huse cirka 160 børn, er en integreret børnehave og vuggestue og ligger i Egebjerg-distriktet.

Borgmester, Peter Sørensen, glæder sig over indvielsen:

- Det er nogle fantastiske rammer, vi nu åbner dørene til. Udover, at daginstitutionen bringer nogle meget vigtige børnepladser til området, er den med til at sætte streg under Nørrestrand som en naturskøn ny bydel. Nu glæder vi os til, at vi om lidt kan gå i gang med også at udvide i Østbirk, Hovedgård og Lund, hvor der også er kommet flere børn gennem de seneste år.

En grøn profil
Den nye daginstitution i Nørrestrand er opført med klare tråde til den vilde natur, som findes i området. Det betyder, at institutionen er bygget med træbeklædte facader, sedum-tag og en legeplads, der på forskellig vis omfavner og inddrager naturen.

Små grøfter - også kaldet vadier - skal være med til at opsamle rislende regnvand, men er også tænkt ind som en del af uderummet, hvor børnene kan lege og lære i naturen.

Det samme gælder for de grønne områder, som i høj grad får lov til at vokse vildt. Det giver plads til både biodiversitet og nysgerrige børn, som kan undersøge krible-krable-livet på jorden.

Niels Peter Bøgballe, formand for Børne- og Dagtilbudsudvalget i Horsens Kommune, glæder sig til indvielsen af det nye dagtilbud:

- Det nye dagtilbud ligger i et unikt naturområde og er samtidig opført efter nogle principper, der virkelig lukker naturen ind. Det gælder på legepladsen, men også indenfor, hvor store dele af møblerne er bygget af træ. Derudover rummer institutionen to multi-værksteder, som børnene kan udfolde deres kreativitet i. Det giver dem nogle enestående rammer at lege, lære og udforske i.

Om byggeriets grønne profil siger Rikke Christensen, formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klima-udvalget i Horsens Kommune:

- Det nye byggeri er bygget efter nogle bæredygtige principper, som flugter med vores klimaplan og ønsket om at belaste klimaet mindst muligt, når vi bygger og renoverer. I BNK-udvalget har vi netop vedtaget nye krav til mængden af C02, der må udledes ved nybyggerier af en vis størrelse - krav, der vel at mærke er skrappere end bygningsreglementets. Det gør vi, fordi vi ønsker endnu flere byggerier som dét i Nørrestrand, hvor naturen og klimaet tænkes ind fra start til slut.

Indvielsen finder sted på Nørrestrands Allé 21 fredag d. 7. juni fra kl. 13.00-14.00.

Til indvielsen deltager borgmester Peter Sørensen, direktør for Børn, Unge og Kultur, Mette Faust, dagtilbudschef, Anne Bust, formand for Børne- og Dagtilbudsudvalget, Niels Peter Bøgballe, lederen af Dagtilbud Egebjerg, Jane Lindner, samt en gruppe børnehavebørn.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/nuindviesnygroendaginstitutioninoerrestrand
Kilde: Horsens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.