Stor donation til Ren Horsens Fjord-fonden offentliggøres på Ålegræssets Dag den 8. juni 2024

I denne og i den kommende uge bliver der plantet 20.000 ålegræs-skud i Horsens Fjord.
dato

I denne og den kommende uge vil der blive plantet ålegræs fem forskellige steder i Horsens Fjord. Bag udplantningen står Syddansk Universitet, Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord og Horsens Kommune.

Også Løvbjerg Fonden ønsker at bakke op om arbejdet med at forbedre havmiljøet i Horsens Fjord, og beløbet på donationen bliver offentliggjort den 8. juni 2024 kl. 12.30 ved badebroen på Langelinie i Horsens. Datoen falder nemlig på Ålegræssets Dag - som også er World Ocean Day - og det bliver markeret med forskellige fjord-aktiviteter på Langelinie under festugen Horsens Holder.

På dagen og i ugen efter vil der blive arbejdet på højtryk med at udplante ålegræs på fem forskellige felter i Horsens Fjord. Arbejdet bliver udført af flere parter, idet Syddansk Universitet, Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord og Horsens Kommune alle deltager i at skabe mere biodiversitet i fjorden. Målet er, at der i løbet af ugen skal plantes 20.000 ålegræs-skud ved Øster Bisholt, mens de andre stationer skal fungere som testudplantninger, der skal sikre viden til fremtidige udplantninger.

Til at supplere det skal den nye donation gå til at placere spredte sten i fjorden.

- Det er virkelig dejligt, at også Løvbjerg Fonden bakker op om projektet, og jeg vil gerne sige 1000 tak til fonden og de øvrige parter, der har budt ind med forskellige beløb. Det gør det muligt for os at sætte gang i en række tiltag, som samlet set skal forbedre miljøet i Horsens Fjord bl.a. udplantning af ålegræs og udlægningen af spredte sten, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Vil du være med?
På Ålegræssets Dag kan interesserede blive klogere på, hvad ålegræs er, hvordan det bliver plantet ud i fjorden, og hvilken effekt det har. Ved badebroen på Langelinie kan interesserede nemlig være med til at binde ålegræs på søm. Ålegræsset bliver herefter plantet ud i fjorden ud for Husodde, hvor formålet er, at det skal fungere som spisekammer og levested for fisk og skaldyr.

Foruden indsatsen ved Langelinie og Husodde planter forskere og medarbejdere fra Syddansk Universitet ålegræs på felter ud for Øster Bisholt, hvor de også tidligere har været i gang.

- I weekenden den 8.-9. juni laver vi et såkaldt storskala-projekt i Horsens Fjord i nogle felter, hvor vi de foregående år også har plantet ålegræs. Horsens Fjord er særlig velegnet til at lave naturgenopretning, fordi der er mange lavvandede områder, og fordi koncentrationen af kvælstof falder udad i fjorden. Vi kan se, at det ålegræs, der tidligere er blevet plantet, vokser og breder sig, forklarer Mogens Flindt, forsker ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Han påpeger, at det også er vigtigt, at der fortsat bliver ydet en stor indsats for at reducere kvælstofudledningen til fjorden for at forbedre miljøtilstanden i fjorden. Derfor bliver der også på land løbende arbejdet med bl.a. skovrejsning, vådområder, omlægning af landbrugsarealer til mere natur og kloakseparering. Alt sammen tiltag, som reducerer udledningen af næringsstoffer til fjorden.

Vigtig viden bliver indsamlet
For at blive klogere på effekten af ålegræs, og hvilke forhold der skal være til stede, for at det kan overleve, følger Mogens Flindt og hans kolleger nøje med i arbejdet i Horsens Fjord, så vigtig viden bliver indsamlet og kan indgå i forskning om forbedringer af havmiljøer.

Udplantningen af ålegræsset skal løbende suppleres med udlægning af spredte sten, så der dannes mosaikker af tangskove, som generelt øger biodiversiteten og skaber mere robuste fødekæder. Her kan bl.a. muslinger sætte sig og rense vandet og dermed understøtte, at ålegræsset får bedre betingelser.

Vil man være med til udplantningen af ålegræs, er det blot at møde op ved Langelinie lørdag den 8. juni 2024 mellem kl. 10.00-15.00. Her står bl.a. den lokale ildsjæl Jan Karnøe fra Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord og andre frivillige klar til at hjælpe interesserede i gang med at binde ålegræs på søm.

På Langelinie kan man også være med til at bygge fiskebørnehaver, fange krabber og lave krabbevæddeløb, deltage i en fjordquiz og gå på skattejagt på lystbådehavnen.

Også fredag den 7. juni og søndag den 9. juni samt i ugen efter (uge 24) kan man være med til at plante ålegræs. De frivillige ildsjæle bag hører meget gerne fra folk, der vil være med til at binde ålegræs på søm, eller hvis dykkere har lyst til at være med. Interesserede kan tilmelde sig hos Jan Karnøe på tlf. 21704913 eller jankarnoe@gmail.com


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/stordonationtilrenhorsensfjord-fondenoffentliggoerespaaaalegraessetsdagden8juni2024
Kilde: Horsens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.